Merak

“Çocuklar meraklı ise imkân verildiği takdirde kendi kendilerine öğrenirler” der Sugata Mitra. Reggio Emilia Felsefesinin özünde de çocuklar merak duydukları şeyleri öğrenir ve kendi meraklarının çerçevesinde öğrendikleri şeyleri yansıtmak için farklı diller kullanırlar. Çocuğun 100 dili Reggio Emilia Felsefesinin en önemli ilkelerinden biridir. Geleneksel eğitimde uygulananın ve beklenenin aksine; çocukların öğrenme anlarını sadece sözel ve yazınsal araçlarla anlamak mümkün değildir. Çocuklar kendi öğrenmelerini ışıkla, sesle, dansla, müzikle, çizgiyle ve daha sayılabilecek bir sürü dil ile ifade edebilirler. Önemli olan çocukların ifadelerini görebilmek ve anlamlandırabilmektir.